Kontakt

Šahovski klub slijepih Polet
Draškovićeva 80/III
10 000 ZAGREB
Tel: +385 1 4811 123
Fax: +385 1 4811 124
E-mail: skspolet@gmail.com
Matični broj: 03257622
OIB: 73036963148
Žiro-račun: 2360000-1101238355

Predsjednik: Ivica Robić
Tajnik: Novica Dražetić
Kapetan: Novica Dražetić